Български (България)English (United Kingdom)

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ph

Понятието „интегриран подход” в градското планиране в Европа се използва от началото на 90-те години на XX век при изработването на проекти за обновяване на необлагодетелствани квартали. В тези територии е най-очевидна необходимостта от съчетаване на инвестициите в обновяване на физическата среда (сгради и инфраструктура) с мерки за стимулиране на икономическото развитие и социалната интеграция. Целта е цялостно и комплексно обновяване/възстановяване/регенерация на територията, отчитайки взаимовръзките между физическите, икономическите и социалните аспекти на градското развитие.

продължава>

 

Локализационни подходи за регионално развитие

lokalizacionni_podhodi

 

 

 

Въпреки че никой модел не може точно да представи и имитира реалността, моделите могат да разширят нашите разбирания по определен проблем, като ни помогнат да зададем правилните въпроси. А те на този етап са повече от отговорите.

продължава>

 

Стартира първият сайт за споделено финансиране в България

invest-green

 

 

 

 

 

 

Заработи първият български сайт за споделено финансиране на бизнес, социални и културни проекти.

продължава>

 

Градска медия за култура

media2

 

 

 

 

 

„Градска медия за култура“ е  иновативна стратегия за рекламиране и популяризиране на културни проекти и събития в градска среда. 
Чрез предлагане на набор от съоръжения са разработени възможности за използване на различни видове медийни средства- радиоточка, интерактивни табла за анонси, мултимедийни екрани, брандинг продукти, холограмни изображения и др.

продължава>

 
Още статии...
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar