Български (България)English (United Kingdom)

Оценка на Програма за развитие на туризма за община Балчик 2009 година

 

 

 

Програмата за развитие на туризма се разработва в съответствие с предвижданията на общинската стратегия за развитие, Областната стратегия за развитие, Закона за туризма и Националната стратегия за развитие.

продължава>

 

Оценка на регионалните ефекти на проект за изграждане на високоскоростна жп-линия София-Варна

Според транспортната стратегия за България до 2015, основни цели са:

  1. Да постигне и поддържа висок икономически ръст посредством динамична икономика в съответствие с принципите за устойчиво развитие;
  2. Да повиши качеството на човешкия капитал и да постигне ниво на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряваща висок жизнен стандарт;
  3. Отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, съдейства за интегрирането на страната в Европейските структури .

продължава>

 

Пространствена политика и инструменти за конкурентност на градовете: едно интернационално сравнение (“Outlook on Europe”, Peter Nijkamp, Aura Reggiani)

Динамичността на световната икономика повлия на градовете. Да им се даде определен функционален профил става все по-важно, ако искат те да имат успех в привличането на съществени инвестиции и съответно отварянето на нови работни места. Всяка страна развива свои инструменти на пространствена политика, за да направи градовете си по-конкурентноспособни на регионално и европейско ниво. Тази статия дава представа за осъществените политики и инструментите, използвани в Холандия, Великобритания и Франция. Описана е връзката между сегашните официални пространствени планове и инструменти с цели от по-пазарно ориентирани планови системи.

продължава>

 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar