Български (България)English (United Kingdom)

Съдържание на българския кадастър съгласно Закона за кадастър и имотния регистър

 

 

Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от ЗКИР ред.

продължава>

 

Метод "Делфи"

 istock_000005149157xsmall

 

През 60-те години на 20-ти век експертите от RAND corporation разработват нова техника за взимане на решения. В своето изследване те разделят информацията, която изиграва роля при взимането на решенията по следния начин:

1/ Знание- информация, която е подкрепена с доказателства;

2/ Спекулация- информация, за която липсват доказателства;

3/ Мнение- информация, която е слабо подкрепена от доказателства.

продължава>

 

Стратегически модел за развитие на културния туризъм в България

 

Основната единица в Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България е т. нар. ЛоКуС (LoCuS) -  акроним, който означава Локална Културна Система (sistema locale culturale), т.е. област, която чрез споделяне на ценности, културни ресурси, територия, инфраструктурни системи е в състояние да съчетава различните елементи на потенциална туристическа оферта, предназначена за определена пазарна целева група. Това е сложно понятие, което обединява територията с нейните културни ресурси, съответната тематика и целевия  пазарен сегмент.

продължава>

 

Насилствена срещу съдействаща бюрокрация

Според научния мениджмънт на Тейлър (1947) служителите се разглеждат като машини, които трябват да се направят възможно най-ефективни. Това се постига, като те биват манипулирани от техните ръководители. Процесите на работа се определя по следния начин:

  • Научно определяне на единствения най-добър начин за извършване на работата;
  • Научен подбор, определящ най-добрите за извършване на работата по този начин;
  • Подготовка на така наречени „майстори”, които да обучават своите подчинени и да ги контролират, за да спазват вече определения единствен най-добър начин;
  • Създаване на финансови стимули за спазване вече установения единствената процедура, както и за надхвърляне на стандарта.

Чрез тази теория Тейлър успява да постигне значителни постижения в производителността. Така обаче се създава строга бюрокрация, при която от ръководителите се очаква да мислят, а от служителите само да изпълняват стандартните процедури.

 

продължава>

 
Още статии...
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar