Български (България)English (United Kingdom)

Методи за оценката на политики и програми

 

В рамките на Европейския съюз мониторингът и оценката на политики, програми и проекти са стимулирани от изискванията на кохезионната политика на Европейския съюз. Още през 1999 г. Европейската комисия (ЕК) публикува поредица от методически ръководства, известна като MEANS колекция, която се превръща в основен текст за оценителите в Европейския съюз. Впоследствие е приет и финансов регламент, който изисква задължително провеждане на предварителни и заключителни оценки на програмите, финансирани от европейски фондове, които са свързани със значителни разходи.

 

продължава>

 

"Сериозни" игри и управление на ресурсите

През 90-те години на миналия век екипи правят следния експеримент, с който искат да илюстрират проблема за устойчиво развитие: дават на различни групи участници да играят на игри с пионки на принципа на монополи като предварително ги предупреждават, че за да строят градовете си и да се развиват в играта трябва да използват ресурсите умерено и да ги взимат след опеделен възстановителен период от време. Изследването установява, че въпреки предварителната информация, съревнованието и конкуренцията за ресурси кара играчите да не изчакат периода за възстановяване и до окончателното изчерпване на ресурсите.

продължава>

 

Принципи на приложение на правото на ЕС

 

Интегрирането на автономната правна система на Общността в тази на ДЧ се реализира чрез  установена  йерархия и оригинална взаимовръзка  между тях. При конфликт между двата правопорядъка – на ЕС и на отделна ДЧ, проблемът се решава на базата на   основните  принципи, характеризиращи  правната система на ЕС :  върховенството ( предимството) на правото на ЕО и директният (пряк) ефект. Тези принципи, общовалидни  както на ниво Съюз, така и във вътрешните правни системи на ДЧ, не се съдържат в действащото писано европейско право.  Формулирани от съдебната практика, те   са безспорно  свидетелство за уникалната роля на СЕО да създава и развива правото на ЕО. В тези принципи, съдържащи елементи от федералната форма на държавно устройство, се  изразява новостта и уникалността  на правния ред на ЕО.   

продължава>

 

Guerilla маркетингът и маркетинг на градовете

guerrilla_marketing_papertowels

 

 

Както малките фирми, така и общините не разполагат с голям бюджет за осъществяване на стратегиите си. И тук на помощ идва креативността. Когато става въпрос за маркетинг това е така наречения герила маркетинг (на английски: Guerrilla Marketing).

продължава>

 
Още статии...
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar