Български (България)English (United Kingdom)

Клъстерите

cluster

 

 

 

Клъстер - това е географски лимитирана критична маса от компании (т.е. достатъчна за привличане на специализирани услуги, ресурси и доставчици) , които имат някаква връзка помежду си - най-общо казано допълващи се или сходни продукти, процеси или ресурси.

продължава>

 

Качеството на градската среда и местното икономическо развитие

Традиционно се смята, че подобряването на качеството на архитектурната среда в един град не е политически въпрос. Но редица местни власти започват да обръщат внимание на връзката, която съществува между облика на града и политиката за местно икономическо развитие.

продължава>

 

Данък Робин Худ

Jenny_0

 

 

В статията "Рурска област- един от културните центрове на Европа през 2010" се дава пример как регионът Северен Рейн-Вестфалия се е справил с липсата на пари поради кризата. Те решават да съберат по 2 евро от всеки жител на региона за превръщането на Рур в европейска столица на културата, което ще му донесе 500 млн. инвестиции.

продължава>

 

Правна природа на ЕС

Продукт на правото , ЕС функционира съобразно принципите на правовата държава. Правото на ЕС не е нито сбор от международни договори, нито част от националните правни системи на държавите –членки. ЕС е наднационална юридическа конструкция с автономна  наднационална правна система, резултат от трансфера на законодателен суверенитет от държавите-членки на ЕС. По подобие на  националната държава ЕС има собствена правна система : съвкупност от правни норми с определени източници и органи, които ги приемат по определени процедури, със собствен правоприлагащ и правораздавателен механизъм и еднообразно тълкуване.  Тази автономна правна система се създава от учредителните договори на ЕО и ЕС , които обаче не дефинират основните й характеристики. Съдът на ЕС е органът, който в течение на годините създава стройна доктрина за  същността и основните принципи на европейското право и правен ред, изграждайки конституционния му статус.

продължава>

 
Още статии...
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar