Български (България)English (United Kingdom)

Сравнителният анализ- инструмент за взимане на решения

 

 

 

 

Сравнителният анализ е един от инструментите за взимане на решения когато са налице определен брой възможности, обвързани една с друга.  Използва се също така когато няма налична обективна информация за правене на избора.

продължава>

 

България- координатор по туризъм и сигурност за Дунавската стратегия

 

 България бе обявена за една от страните-координатори по приоритетни области на новата  стратегия за развитието на Дунавския Регион, която трябва да бъде одобрена от Европейския съвет през юни.

продължава>

 

Социална мрежа на регионите

 

 Социалните медии започват да се използват все по-широко като инструмент за осъществяване на  европейски политики. ЕС създаде свой видео канал EUtube, блогове на членовете на институции, Twitter и Facebook профили.

От края на 2010 Главна дирекция „Регионална политика” стартира социална мрежа на регионите (RegioNetwork 2020) с цел да осигури уеб-базирана  платформа за споделяне на информация и нов източник за създаване на партньорства и взаимодействия в контекста на европейската регионална политика.

продължава>

 

Еврорегионът- що е то и има ли почва у нас

 

 

 

 

Еврорегионът е териториална структура, която е съставена от съседни и културно близки територии от съседни страни. Еврорегионите са форма на транс-гранично сътрудничество между две или повече съседни европейски страни (препоръчително е да са и членки на Европейския Съюз, но не е задължително).

продължава>

 
Още статии...
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar