Български (България)English (United Kingdom)

Excel- инструмент за анализ и планиране

 

 

Microsoft днес представи нова технология за обработка на огромни масиви от данни. Така наречения Excel DataScope позволява на изследователите да зареждат набори от данни в облака и да извършват аналитични процедури като търсене по закономерности, определяне на скрити асоциации, откриване на сходства и предсказване на временни последователности.

продължава>

 

Национална програма за развитие: България 2020

 

 

 

 

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР) има за цел да очертае социално-икономическото развитие на страната до 2020 г. Тя се изготвя съгласно утвърдената Концепция за програмиране на развитието на Република България.

 

продължава>

 

Уеб сайт като инструмент за финансиране на проекти

kick
Kickstarter е иновативен инструмент за финансиране на креативни идеи на физически лица. Сайтът стартира през април 2009 и дава възможност на всички онлайн потребители да финансират различни инициативи.

продължава>

 

Региони и иновативни политики

EOCD

 

 

 

 

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) публикува доклада „Региони и иновативни политики” (2011) който авторите наричат още „Черната кутия на регионалната иновативност”.

продължава>

 
Още статии...
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar