Български (България)English (United Kingdom)

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Наименование на учебните дисциплини Семестър и часове седмично Кредити Хорариум
Религиозни общности III (3+1) 3.5 45(45+0)
Геоурбанистика III (2+1) 3.5 45(30+15)
Организционно поведение III (3+0) 3.5 45(45+0)
Регионална география на ЕС III (3+0) 3.5 45(45+0)
Поземлени ресурси и земеползване V (2+1) 3.5 45(30+15)
Моделиране на регионалните системи V (2+1) 3.5 45(30+15)
Регионален анализ на стопанството V (2+1) 3.5 45(30+15)
Регионална социално-икономическа география на света V (2+1) 3.5 45(30+15)
Инвестиционен мениджмънт V (3+0) 3.5 45(45+0)
Връзки с обществеността V (3+0) 3.5 45(45+0)
Теория на организацията V (3+0) 3.5 45(45+0)
Чужд език V (3+0); VI(0+3) 3.5 90(0+90)
Дистанционни(аерокосмически) изседвания VI (3+0) 3.5 45(45+0)
Управление на градските системи VI (2+1) 3.5 45(30+15)
Структурни политики на ЕС VI (3+0) 3.5 45(45+0)
Геомаркетинг VI (2+1) 3.5 45(30+15)
ООН-структура и съвременни проблеми на функционирането VI (3+0) 3.5 45(45+0)
Управление на горските ресурси в България VI (3+0) 3.5 45(45+0)
Управление на обществените отношения VII (3+0) 3.5 45(45+0)
Планиране и управление на селски райони VII (3+0) 3.5 45(45+0)
Планиране и транспортна инфраструктура VII(2+1) 3.5 45(30+15)
Геоекологичен мониторинг и експертизи VII(2+1) 3.5 45(30+15)
Управление на водните ресурси VII(2+1) 3.5 45(30+15)
Управление на рекреационната среда VII(2+1) 3.5 45(30+15)
Електорална география VIII(2+1) 3.5 45(30+15)
География на балканските страни VIII(3+0) 3.5 45(45+0)
Икономически и политически организации в Европа VIII(0+3) 3.5 45(0+45)
Туристическа политика и планиране VIII(2+1) 3.5 45(30+15)
Управление на твърдите битови отпадъци VIII(2+1) 3.5 45(30+15)
Природни и геоложки рискове VIII(2+1) 3.5 45(30+15)
Стратегическо планиране VIII(2+1) 3.5 45(30+15)
 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar