Български (България)English (United Kingdom)

За методологията Six Sygma накратко

6

В средата на 80-те години на миналия век, в компанията на Моторола се ражда нова идея- методология, чрез която да се намалят разходите, да се подобят процесите и да се увеличи производителността. Новата методология, която  разчита на статистически измервания за подобряване на качеството, става известна на света под наименованието Six Sygma.

Днес бизнес лидери използват тази методология като инструмент за управление, чиито техники могат да се приложат на различни нива в процеса на регионално и местно управление:

Да се формулират нови стратегии за развитие или да се изпълнят такива

Да се отговори на нарастващите нужди на бенефициентите

Да се улесни споделянето на ресурси между местните заинтересовани страни

Да се развият иновациите

Да се промени устойчиво местната култура

Да се управлява финансовия риск

 

Четири са основните стъпки в методологията Six Sygma:

       1/ Измерване на удовлетвореността на бенефициентите от предлаганите услуги

       2/ Създаване на процеси, които да подобрят предлаганите услуги и да ги приближат до очакваното от бенефициентите качество

       3/ Предлагане на нови, подобрени услуги и продути

       4/ Повтаряне на стъпките от 1 до 3

 

Като основни дейности по осъществяване на методологията, една от първите и най-важни е изграждането на екип от лидери във всички нива на организацията, които са отдадени на развитието на инициативата. Предварителното стратегическо планиране и обща визия също трябва да са налице преди предприемането на инициативите, за да не се превърне тя в политически футбол.  Инициирането на диалог с бенефициентите е следващата стъпка към развитие по тази методология. Изискванията им към услугите и продуктите, трябва да бъдат ясни и измерими. Редизайнът включва и анализ на взаимовръзките между всички услуги и цялостната работа на организацията. 

Методологията може да се разглежда като игра, в която всеки играч има собствена роля:

Лидер, който да подкрепя останалите играчи и да комуникира стратегията

Шампиони, които са на мениджърски позиции и отговарят за оперативната работа

Мастъри с черни колани, ментори и хора, отдадени на 100% в работата по методологията

Черни колани, които работят по отделните проекти и задачи

Зелени колани, хората, които работят основно по задълженията си свързани с всекидневната работа и получават само малки задачи по методологията

 

 

 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar