Български (България)English (United Kingdom)

Полезни инструменти за създаване на мисловни карти

mindmap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаването на мисловни карти (Mind Mapping) е процес на използване на визуални диаграми, които показват връзката между идеи и информация. Неговите популярни приложения включват планиране на проекти, събиране и организиране на мисли, брейнсторминг и презентации - всичко това с цел да се помогне за решаването на проблеми, изобразяването на карта от ресурси и разкриване на нови идеи.

Тя може да бъде още по-полезен инструмент когато не е просто надраскана на хартия и може да помогне при създаването на концепции и разглеждане на различни варианти.

Затова тук ще предоставя списък на онлайн приложения за създаване на мисловни карти, които са безплатни и достъпни:

1/ SpiderScribe- чрез него можете да организирате както текстова, така и визуална информация (снимки), дати (календар), файлове. За потребителите услугата е безплатна, а крайният резултат може да се запази на Вашия компютър в различни формати.

2/ XMind е полезен инструмент с отворен код за картографиране, управление на сложна информация, организиране и брейнсторминг. Можете да съберете идеи и да ги наредите като плавателни съдове в логична структура, която да помогне за идентифициране на важна информация, разкриване на моделите, взаимоотношения, приоритети и тенденции.

3/ Coogle е полезно средство за създване на красиви бележки и сътрудничество с други хора. Можете да добавяте изображения и други медийни формати към диаграмата си и да сменяте цветовете за всеки отделен проект.

 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar