Български (България)English (United Kingdom)

Градското планиране като мини-сценарий

urbangallery

Градската среда и нейното управление са съставна част от модерното регионално развитие, тъй като все повече хора живеят в градовете.

Ето защо Техническият университет в Берлин разработва иновативна техника за градско планиране базирана на мини-сценарии и планове за действие.

Инструментът за планиране се нарича „Градска галерия“ (Urban gallery) и се състои от четири елемента – база данни, прототип, сценарна (ролева) игра и план за действие.

Базата данни най-общо представлява описание на динамичните процеси на взаимодействие между околната среда и хората/организациите на дадена територия. В базата данни се събират както текстови, така и визуални данни.

Прототипът пък е нещо като набор от идеи за бъдещото развитие и оптимизация на процесите в тази територия.

Сценарната игра е инструмент за тестване на различните идеи от протопипа – как те актьорите на място биха променили взаимодействието си един с друг и с околната среда под въздействието на дадения набор от идеи.

Плановете за действие описват стратегиите, нужни за прилагането на прототипите, както и евентуалните връзки между различните прототипи.

Уникалното на инструмента Градска галерия е, че до различните нива на планирането на територията имат достъп и самите актьори – тоест организациите, базирани на самото място. Това им позволява и да комуникират по-лесно и евентуално да генерират нови идеи. Освен това водещите експерти на Градска галерия организират на определен период от време конкурс, който отличава най-добрите идеи и свързва техните автори с потенциални инвеститори.

Повече информация за проекта може да се намери тук: http://www.chora.org.

 

 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar