Български (България)English (United Kingdom)

Бъдещето на събитията в градска среда


flower_fest_1

 

 

 

 

 

В Барселона този месец се проведе среща, която събра избрана група от експерти и практици от цяла Европа, които да споделят и обсъдят своите идеи и виждане за бъдещето на събитията в градска среда.

Градовете, в които се организират събития, непрекъснато се променят на фона на възникващите предизвикателства, особено в настоящата икономическа криза и големите промени в социалната структура на общностите. В дискусията се посочиха редица ключови въпроси, като се започне от разбирането на множеството идентичности на градовете, променящия се характер на градското управление, нарастващата сложност на комуникация с все по-различните заинтересовани страни, както и необходимостта от нови подходи при кандидатстването за организацирането на международни събития- ограниченията на действащите методологии и умишлено изопачаване на резултатите от оценки и проучвания на въздействието за предишни събития. Бе установена необходимост да се премине от оценяване чрез изцяло икономически показатели към по-комплексно такива, където индикаторите да могат да измерят обществената полза и стойност на събитието.

Заключителната сесия на разговора бе посветена на разглеждането на бъдещите предизвикателства за градовете и организирането на събития. Няколко предизвикателства бяха посочени:

- Повишено търсене от страна на гражданите да си върнат общественото пространство;

- Нарастващата необходимост сред хората да участват заедно в масови прояви;

- Увеличаващо се разочарование от големи събития, където гражданското участие в него е сведено до минимум;

-Разпространението на спонтанни събития (които пренебрегват правилата на конвенционалния събитиен мениджмънт, както се практикува традиционно от местните власти);

- Увеличение на броя събития, които оспорват авторитета на институции и консуматорското поведение.

Взети заедно, тези тенденции идентифицират значителни предизвикателства по отношение на подхода на градовете при управление на събития. Искания от граждани за право на ползване на публичното пространство в "своя" град ще бъдат все по-трудно да се игнорират, в този смисъл властите ще трябва да преразгледат и приемат различни прояви на обществено творчество.

Може да се окаже, че градските власти ще трябва да намерят начини да се позволи на гражданите да организират свои събития като се регламентират инструменти за тяхното фасилитиране, а не толкова централизираното им управление.
 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar