Български (България)English (United Kingdom)

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Наименование на учебните дисциплини Семестър и часове седмично Кредити Хорариум
Философия I (3+1) 4.5 60(45+15)
Икономическа геология I (3+1) 4.5 60(45+15)
Природозащитно право II (4+0) 4.5 60(60+0)
Културология I(4+0) 4.5 60(60+0)
Психология II(3+1) 4.5 60(45+15)
Етнология I(3+1) 4.5 60(45+15)
Нова и най-нова история на България III(3+1) 4.5 60(45+15)
Политология III(4+0) 4.5 60(60+0)
 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar