Български (България)English (United Kingdom)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Наименование на учебните дисциплини семестър и часове седмично кредити хорариум
Обща картография I (3+1) 4.5 60(45+15)
Световно стопанство I (3+1) 4.5 60(45+15)
Основи на кадастъра I (2+1) 3.5 45(30+15)
Микро- и макроикономика I (3+2) 5.5 75(45+30)
Основи на планирането I (2+1); II (2+1) 7.0 90(60+30)
Обща и регионална статистика II (2+2) 4.5 60 (30+30)
Социология II (3+1) 4.5 60(45+15)
Информатика II (2+2) 4.5 60(30+30)
Околна среда и природни ресурси II (2+1); III (2+1) 7.0 90(60+30)
ГИС в регионалното управление II (2+2); III (2+2) 9.0 120(60+60)
Природна география на България III (2+1); IV (2+1) 7.0 90(60+30)
Демография и управление на човешките ресурси III (2+1); IV (2+1) 7.0 90(60+30)
Социално-икономическа география на България III (2+1); IV (2+1) 7.0 90(60+30)
Административно право IV (3+1) 4.5 60(45+15)
Регионално развитие и рег. политика IV (3+1) 4.5 60(45+15)
Устройство на територията и селищно планиране IV (2+1); V (2+1) 7.0 90(60+30)
Основи на управлението V (4+0) 4.5 60(60+0)
Устойчиво развитие V (3+1) 4.5 60(45+15)
Райониране и райони на България V (3+1) 4.5 60(45+15)
Местно самоуправление и публични финанси VI (4+0) 4.5 60(60+0)
Финансово право VI (4+0) 4.5 60(60+0)
Управление на проекти VI (1+3) 4.5 60(15+45)
Регионални стратегии за развитие VII (2+2) 4.5 60(30+30)
Трудово право VII (3+1) 4.5 60(45+15)
Право на Европейския съюз VIII (4+0) 4.5 60(60+0)
 
http://www.huseyinguner.com/ ankara escort medyumlar